k47.cz
mastodon twitter RSS
bandcamp explorer

Scala

Více o Scale na 0xDEADBEEF nebo funkcionálně.cz.

lift-json 📷
XPath.scala 📷
Sleeping patterns
Scala - líné parametry, líné závislosti a líné proxy 📷
Conway's game of life
Srovnání Scala.xml, Anti-xml a XPath 📷
Atrox\Arr
Prog smetí
Scala - konverze TupleN na case class 📷
Scala - Booleovská kompozice funkcí 📷
Kleisli arrow 📷
Scala - String interpolation 📷
Projekt Chanminer - implementace
StripBot
Rozdělení velkých tříd ve Scale 📷
Historie REPLu
Detekce duplicitních souborů 📷
ScalaQuery 📷
Scala - trait Dynamic 📷
Kompozice monád & Option 📷
Co je dneska k večeři? Zase Scala!
Scala - články 📷
Scala - pattern matching 📷
Scala - Pattern matching a regulární výrazy 📷
Go třídy ve Scale 📷
Ceylon Project
Další várka článků převážně o Scale
Operace Tripkodér
Scala type bounds vs. C# constraints on type parameters 📷
Scala - typově bezpečné eventy 📷
Scala for expression vs. C# LINQ
20010 - první dekáda nového milénia
Scala - tranzitivita implicitních konverzí 📷
Scala - gimmicks
Scala - metody ála Smalltalk 📷
Scala - scalable language
Scala - kratší implicitní konverze 📷
Scala - přednášky 📷
Scala versus C# 4.0 - Strukturální typy versus Dynamic member lookup 📷
Scala - klasický for cyklus 📷
Scala - dynamický jazyk 📷
Scala - operátor mocniny 📷
Scala - několik video-úvodů do jazyka 📷
Scala - Zřetězené porovnávání 📷
Java boilerplate vs. Scala 📷
Scala - postfixový if 📷
Scala Elvis operator 📷
Nette BC breaks 📷
Statistický generátor textu
Scrabble
Java/Scala - práce s obrázky
Content-aware image cropping with Scala
píše k47, ascii@k47.cz