k47.cz
mastodon twitter RSS
bandcamp explorer

programování

669.369 📷
Kryptický jazyk
Všichni by se měli naučit kódovat
Vytvořit jazyk (exkurze do světa Lispu, šílenství závorek a vítězství strojů)
Terminalita #13 - Laura P.
Kafe v pět
Funkcionálně.cz
Sleeping patterns
Scala - líné parametry, líné závislosti a líné proxy 📷
Kosinová podobnost 📷
Conway's game of life
Spellcheck
Pyramid of Smugness: Programming languages edition 📷
MySQL group by trik
Prog smetí
Scala - konverze TupleN na case class 📷
Scala - Booleovská kompozice funkcí 📷
PHP 5.4
Atrox\Matcher
Scala - String interpolation 📷
Groovy 📷
ScalaQuery 📷
Scala - trait Dynamic 📷
Kompozice monád & Option 📷
Co je dneska k večeři? Zase Scala!
Scala - články 📷
Scala - Pattern matching a regulární výrazy 📷
Go třídy ve Scale 📷
Ceylon Project
Další várka článků převážně o Scale
Virtuální detox
Operace Tripkodér
Scala type bounds vs. C# constraints on type parameters 📷
Scala - typově bezpečné eventy 📷
C# hejt
Scala for expression vs. C# LINQ
Scala - tranzitivita implicitních konverzí 📷
Scala - gimmicks
Scala - metody ála Smalltalk 📷
End-time #3 - rok 2014
Scala - přednášky 📷
Scala versus C# 4.0 - Strukturální typy versus Dynamic member lookup 📷
Scala - klasický for cyklus 📷
Scala - dynamický jazyk 📷
Scala - několik video-úvodů do jazyka 📷
Scala - Zřetězené porovnávání 📷
This was a triumph. I'm making a note here: HUGE SUCCESS 📷
get_calling_class() pro PHP 5.2 📷
Testament Larryho Walla
Hate only
Floyd-Warshallův srandovní algoritmus 📷
669.167 📷
669.163 📷
669.141 📷
Statistický generátor textu
Java/Scala - práce s obrázky
Content-aware image cropping with Scala
píše k47, ascii@k47.cz