k47.cz
mastodon twitter RSS
bandcamp explorer

PHP

Spellcheck
Atrox\Arr
Prog smetí
PHP 5.4
Atrox\Matcher
Operace Tripkodér
This was a triumph. I'm making a note here: HUGE SUCCESS 📷
get_calling_class() pro PHP 5.2 📷
PHP Objektová obálka pspell 📷
Jednoduché problémy mívají většinou složité řešení
Typografické udělátko
669.222 📷
píše k47, ascii@k47.cz