k47.cz
mastodon twitter RSS
bandcamp explorer

PHP

10. 9. 2012 Spellcheck
18. 6. 2012 Atrox\Arr
23. 3. 2012 Prog smetí
23. 3. 2012 PHP 5.4
23. 3. 2012 Atrox\Matcher
21. 2. 2011 Operace Tripkodér
19. 6. 2010 This was a triumph. I'm making a note here: HUGE SUCCESS 📷
13. 6. 2010 get_calling_class() pro PHP 5.2 📷
26. 9. 2009 PHP Objektová obálka pspell 📷
29. 7. 2009 Jednoduché problémy mívají většinou složité řešení
9. 7. 2009 Typografické udělátko
28. 9. 2008 669.222 📷
píše k47, ascii@k47.cz