k47.cz
mastodon twitter RSS
bandcamp explorer

hack

Hacker si cestu vždy najde
To nejlepší z kongresu
CCC 2019
Jaké je heslo?
CCC
Můžete si být jistí, že váš počítač není kompromitován? 📷
Tyhlety počítače v sobě mají tolik chyb, že bychom je radši ani neměli zapínat 📷
Všechno zamkněte (digitální paranoia, útok kompromitovaných tiskáren, rok 2018 už stihl ukousnout kus mé duše)
lift-json 📷
Scala - líné parametry, líné závislosti a líné proxy 📷
Scala - Booleovská kompozice funkcí 📷
Go třídy ve Scale 📷
Scala - metody ála Smalltalk 📷
Scala - kratší implicitní konverze 📷
Scala - klasický for cyklus 📷
Scala - dynamický jazyk 📷
BotTorrent? Využití BitTorrentu jako nástroje pro DDoS útoky
Scala - operátor mocniny 📷
Scala - Zřetězené porovnávání 📷
Scala - postfixový if 📷
This was a triumph. I'm making a note here: HUGE SUCCESS 📷
get_calling_class() pro PHP 5.2 📷
Pravidelná dvojrozměrná data v MySQL
píše k47, ascii@k47.cz