k47.cz
mastodon twitter RSS
bandcamp explorer

dev

Podobnosti & doporučování 4
hypertweeter 3.0
RSS svět
Lepší twitter pro lepší život
twitter navigátor
Revitalizace devblogů
Jedna milisekunda na komentáře
Podobnosti & doporučování 3
Samaritán a segfault
Jedna vteřina
Podobnosti & doporučování 2
U mě dobrý 📷
Podobnosti & doporučování
Meta pěti vteřin/kult rychlosti
***Tech*** 📷
Sleeping patterns
Scala - líné parametry, líné závislosti a líné proxy 📷
Kosinová podobnost 📷
Pyramid of Smugness: Programming languages edition 📷
Odkud jsou návštevníci 4chanu - skript
Groovy 📷
MySQL: rychlý výběr náhodného záznamu 📷
This was a triumph. I'm making a note here: HUGE SUCCESS 📷
get_calling_class() pro PHP 5.2 📷
Pozáruční servis
Ateistický speciál 📷
Groovy Stripbot 📷
Dvě minuty nenávisti
Konzolové aplikace: DevTodo 📷
PHP Objektová obálka pspell 📷
2.5 chlapa + bolest + kód = co se stalo
Reborn + lifestream + Quake
Tiráda pokračuje
669.283 📷
Jednoduché problémy mívají většinou složité řešení
Typografické udělátko
Data positive
669.267 📷
669.269 📷
669.260 📷
Technologické okýnko
Noční jízda
Nette JamendoControl 📷
Nette CachedControl 📷
Grafománie
669.232 📷
wyhledawacz
669.229 📷
669.222 📷
669.206 📷
TwitterControl 📷
Mohou být rozum a chtíč natrvalo v opozici?
669.202 📷
669.phpkcd 📷
669.300kcd 📷
669.zkcd 📷
Jenom, aby bylo mezi námi jasno!
Důležitý je pořád něco dělat
Buffer overflow
Syntax error
Floyd-Warshallův srandovní algoritmus 📷
669.ykcd 📷
Konvertor exportů návštěvních knih Blueboard do SQL
Je třeba vykydat chlív
Plížení metamorfózy
Hra
Java/Scala - práce s obrázky
Hromadný update v jednom SQL dotazu
Content-aware image cropping with Scala
píše k47, ascii@k47.cz