k47.cz
mastodon twitter RSS
bandcamp explorer

Asciiblog - jak generovat blog z více souborů

— k47

Jedna z nejdůležitějších konfiguračních direktiv je files. Ta udává cesty ke zdrojových souborů, ze kterých bude asciiblog generovat blog.

Může jít jen o jeden soubor nebo mezerami oddělovaný seznam cest k souborům nebo složkám. Pokud jde o cestu ke složce, všechny soubory v ní se budou brát jako zdrojové texty. Je možné používat buď absolutní cestu nebo relativní vůči složce obsahující konfigurační soubor. Je možné direktivu uvést na několik řádků, když se zapíše jako files|.

Dále je možné používat jednoduché globy nebo cesty uvádět v uvozovkách.

files| texty_{2016,2017,2018}
files| texty_20*
files| "o bestii.txt"
files| "serie DMM, Terminalita, DNOTS/*"

Když je použito více zdrojových souborů, konfigurační direktivy articlesMustBeSortedarticlesMustNotBeMixed nedávají příliš smysl. Stále je jich je možné použít, ale není úplně přehledně vidět, co vlastně dělají. Když je blog generován z několika souborů, ty jsou zpracovány v pořadí, v jakém jsou uvedeny a výsledný seznam článků toto pořadí zachovává. Direktivy articlesMustBeSortedarticlesMustNotBeMixed platí na celý tento seznam, nikoli na jednotlivé zdrojové soubory.

Příklady:

# konfigurační soubor se nachází ve složce /home/drgonzo/blog

files| text.txt
# /home/drgonzo/blog/text.txt
#
files| texty
# všechny soubory ve složce /home/drgonzo/blog/texty
#
files| texty/*
# všechny soubory ve složce /home/drgonzo/blog/texty
#
files| /home/drgonzo/extra/překvapení
# /home/drgonzo/extra/překvapení
#
files| roky/{2010,2011,2012}
# odpodídá souborům
# /home/drgonzo/blog/roky/2010
# /home/drgonzo/blog/roky/2011
# /home/drgonzo/blog/roky/2012
#
files| "texty/tento soubor obsahuje mezeru"
# /home/drgonzo/blog/texty/tento soubor obsahuje mezeru

Malý tip na konec: Při psaní k47čky používám systém dvojic souborů, jeden má příponu _new a druhý _old. V prvním mám rozepsané texty a ten není uveden ve files, druhý ano. To zamezí náhodné publikaci článků, které ještě nejsou hotové a připravené jít ven.

píše k47, ascii@k47.cz