k47.cz

mastodon twitter RSS
bandcamp explorer

Dívka, která milovala mraky

30. 11. 2011 (před 11 lety) — k47
CC by-nc-nd (via)

Poledne posledního dne a ona seděla na mostě nad mrtvou dálnicí a dívala se do mraků. Vedle ní leželo horské kolo.

Bílé spletence oblaků, krystalicky modré nebe a malá černá skvrna, jakoby díra proražená skrz mraky, daleko na východě. Už nebylo kam spěchat, už nebylo kam se hnát, nebylo kam utíkat a s prvními příznaky Choroby nebylo ani proč, ale ona se přesto drala přehradami duchů, letěla na svém kole na tohle místo nad přízračnou dálnicí, kde si konečně vydechla, sedla a dívala se na západ a sledovala mraky.

Byly to dva roky, co naposledy promluvila, když ještě bylo ke komu. Dvě známé tváře, které se ztratily v entropickém děsu. Už si ani nedokázala vzpomenout, jak vypadaly. V jejích vzpomínkách zůstaly jenom dva rozmlžené oblaky, které se s první vlnou bolestí začaly rozpíjet. Její mozek se rozpadal. Rozpadal se celý svět.

Staletí se jí přehnala nad hlavou. Míjející čas, poslední vteřiny. Vzpomínala na všechny dny a při té myšlence jí objímala hrůza. Nezůstalo nic.

„Nikdy se nezastavit, hlavně se nikdy nezastavit.“ Nasedla na kolo a vystřelila po asfaltové ranveji opuštěným vzduchem. „Proč já? Proč já? Proč já?“ v hlavě ji hučela nesmírná panika. Kdysi ji zažívala jenom za osamělých nocí, kdy se ji kolena podlomila pod tíhou vesmíru a musela běžet ven, rozrážet dveře a křičet na hvězdy, aby rozpustila děs a hrůzu, která ji korzovala v kostech a horkých žilách a dechu. „Jedna ztracená duše, ztracená na nepatrném smítku prachu, která tone v nesmírnosti času a prostoru.“ Ale když se choroba začala naplno projevovat, objímala jí tahle hrůza svými chladnými prsty celý den. Nebylo kam couvat.

„Nikdy se nesmím zastavit,“ zurčilo jí v hlavě jako nepatrný pramínek naděje. Když letěla na svém kole, čas se zastavil, čas neexistoval. Když se hnala přízračným vzduchem, byla tu napořád, byla fotonem na své pouti bažinami absolutní nuly. Vzduch jí svištěl kolem uší, zabrala do pedálů a ucítila odpor pneumatik. Chvíle zapomnění byly chvíle blaha.

Ale pak se zastavila na svém mostě a sledovala mraky, bílé velryby, jak se líně převalovaly oblohou. Někdy měla pocit, že může slyšet jejich zpěv, ale to bylo jen další stádium choroby. Krajina postupně šedla a ztrácela život a jen oblaka se nad ní přelévala s posledními zbytky naděje v přízračných žilách.

A pak se probrala ve svém pokoji nasáklém dezinfekcí. „Jsem jenom parazit, nádor na tváři světa, rakovina, které se tenhle nesmírný stroj už skoro zbavil a zbývá jenom trochu, než bude kompletně očištěn.“

Uběhlo několik dnů.

„Spalte všechno, spalte celý svět,“ znělo jí snovou hlavou jakou prastaré velrybí písně, „spalte hmotu, spalte zemi, spalte všechno dokud nezůstane vůbec nic a budeme se kymácet nad propastí černé díry & nicoty & nekonečna.“ Poslední gin-tonik páně chladl na bezvědomém pultě. „Jaký smysl má existence? Proč potřebujeme jsoucno? Jakto že Occamova břitva neseřízla všechno na nekonečnou nicotu – nevesmír.“ Zasmála se, protože věděla, že se jí zanedlouho nic z toho už nebude týkat. Dosáhla pátého stádia: popírání, agrese, smlouvání, deprese, smíření. Přeskočila třetí fázi a agresi a depresi zažívala najednou – maniodepresivní fúzi, čiré šílenství, když se jí země drobila pod nohama. Skvrna daleko na východě se zvětšovala.

Za poslední tři dny prospala jenom tři hodiny dokud jí představy mizejících mraků a noční můry čtvrtého stádia nevyhnaly uprostřed noci ven. Sedla na svoje horské kolo a hnala se pryč. Studený vzduch ji cirkuloval hlavou. Už nebylo kam se hnát. Zastavila se na svém mostě a sledovala noční mraky podsvícené měsícem. „Nezůstane nic.“

Páté stádium.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz