k47.cz

twitter RSS
komentáře článku 

Pierre Menard ex machinaText komentáře


píše k47 & hosté, ascii@k47.cz