k47.cz
mastodon twitter RSS
bandcamp explorer
««« »»»

Sny cypherpunků

— k47 (CC by)
CC by (via)

Když v roce 2014 poslouchám Austina Hilla, jak v roce 2000 mluvil o - v té době už deset let starých – snech Johna Gilmora, padá na mě tíha a pocit zklamání. Co se za ty roky změnilo? Překvapivě málo.


Podívejte se na video a pak srovnejte jeho slova se současnou situací. Zvlášť silně působí úryvek z přednášky Johna Gilmora Privacy, Technology, and the Open Society:

What if we could build a society where the information was never collected? Where you could pay to rent a video without leaving a credit card number or a bank number? Where you could prove you're certified to drive without ever giving your name? Where you could send and receive messages without revealing your physical location, like an electronic post office box?

What if?

Technologie pro tohle všechno existuje už celé dekády, tak proč ji všichni nepoužíváme dnes a denně? Proč nežijeme ve snech cypherpunků? Není to kvůli nezájmu společnosti o hodnoty jako je soukromí, anonymita a svoboda být ponechán o samotě, ani kvůli obtížím potřebné algoritmy, protokoly a kryptografii přetvořit ve funkční systém. Důvody jsou prozaičtější: jde jenom o peníze. Soukromí a ostatní hodnoty cypherpunků se nevyplatí. Ne pro nás, ale pro Facebook a podobné svině a celý kapitalistický systém, přesně tak, jak o tom mluví Dmytri Kleiner:

… communication platforms are built by the profit motive and because the profit motive requires the capture of user data and user interaction in order to turn into money. … The centralization is required because you need centralization to charge fees to collect data you can sell to push advertisements, all these things require a centralized infrastructure, so Eben Moglen's proposal that it's simply a matter of writing distributed tools and then people will stop using Facebook is incorrect.

Jak jsem už psal v článku Strach a hnus v Silicon Valley, technologie nás nemůže spasit, pokud se sami aktivně nebudeme chtít spasit. Ve finále nejde o otázku internetu, počítačů nebo digitální technologie, ale o společenský problém a záležitost politiky v nejčistším slova smyslu – politiké techné – správa obce. Mám dojem, že Austin Hill, stejně jako mnoho z nás, věřil, že jde jenom o otázku času a úsilí a výsledek se nevyhnutelně musí dostavit. A možná právě to byl jeho a i naše osudná chyba.


If we do not build privacy into these protocols, if we do not support at the infrastructure level the privacy of our communications, our identity and our commercial transactions, I believe privacy will be one of those things that we hear talked about remember the good old days. It'll be something that's talked about in memories and old movies that will be something that most children will not grow up to enjoy or even realize that it was a potential and that's certainly not the the kind of society I want to build.

We are not building the kind of society that John talked about twenty four years ago.

linx: Freenet, Crypto-anarchism, Cyphernomicon, Changing Threats To Privacy From TIA to Google, The Death of Cash: The loss of anonymity and other dangers

píše k47, ascii@k47.cz