k47.cz
mastodon twitter RSS
bandcamp explorer
««« »»»

Imigranti

— k47

Diskuze o imigraci se nám začíná vymykat z rukou. Zcela se totiž (pravděpodobně pod bičem politické korektnosti) vyhýbá největší skupině nebezpečných imigrantů – těm, kteří do naší krásné země vtrhli v minulosti. Abychom byli zcela v bezpečí před hrozbou záplavy cizinců, musíme tuto historickou náplavu najít, vykopat z hrobů a deportovat odkud přišli.

Největším provinilcem nelegálního přistěhovalectví byl pochopitelně Praotec Čech. Původně pocházel z válkou zpustošené Charvátské země, kde se dopustil vraždy a jako každý zločinec se instinktivně začal poohlížet po místě, kam na něj ruka zákona nemůže dosáhnout. Také mu z nějakých důvodů nevonělo, že se ve válkou zdecimované krajině nežije příliš pohodlně. Místo hladomoru chtěl velkou televizi a Netflix, ale byl líný na to vzkřísit místní ekonomiku a proto hledal snadnější cesty, jak ukojit svůj nenasytný hlad po požitcích. Samozřejmě si neplánoval najít práci za minimální mzdu, která je navíc ohrožena nástupem stále vyšší a vyšší míry automatizace, na to byla jeho cizácká mysl příliš líná a začal hledat způsoby, jak ukájet své choutky na cizí účet. Proto vyrazil směrem do vyspělé západní Evropy hledat prostředí, kde by mohl bezúhonně parazitovat na štědrém státu a žít luxusním a pohodlným životem jako vládce smečky přistěhovalců za peníze daňových poplatníků.

Když se sem dostal a zjistil, že sociální stát – žalostně nepřipravený na záplavu slovanských běženců – mu poskytne všechno mléko a strdí, které si vyžádá, ztratil všechny zábrany. Násilně obsadil okolí Řípu, zabral všechny pozemky v okolí, kde si jeho lidé okamžitě začali budovat svá obydlí. Vůbec při tom nebral ohledy na námitky katastrálního úřady, který zcela jistě ve strachu před politickou korektností, tlakem Evropské Unie a preferenčním zacházením s takzvanými imigranty, s ním nechtěl zacházet jako se zločincem, jakým je, a neuvrhl ho do žaláře.

Sám pan Čech se dožil osmdesáti šesti let a tedy představoval značnou zátěž pro zdravotnictví a sociální systém této skvělé země, do níž přivedl bandu nevzdělaných slovanů bez vyššího vzdělání, kteří se z vypočítavosti uchýlili k vysoce dotovanému zemědělství. Sám byl praotcem, přivedl s sebou tedy aspoň dvě generace svých potomků a zadělal tak na budoucí problémy této skvělé země.

Přesně tyto imigranty musíme neprodleně najít a vyhostit.

+1: Tahle to dopadá, když poslouchám moc podcastu The Bugle.

píše k47, ascii@k47.cz