k47.cz

mastodon twitter RSS
bandcamp explorer
««« »»»

Temné planety

10. 6. 2019 — k47

Vesmír je fascinující – obrovský, plný záhad a hluboce, hluboce lhostejný. Jedním z jeho překvapivých tajemství je existence temných planet (anglicky rogue planets), které neobíhají kolem žádné hvězdy. Množná kdysi dávno obíhaly, ale gravitační prak je vystřelil z náručí mateřské orbity a od té doby jen osamoceně plují nekonečnou temnotou a mrazem kosmu.

Jsou samy o sobě fascinující (kdysi jsem napsal jednu povídku, která se točila kolem temné planety), ale je toho víc – podle videa od Kurzgesagtu na nich může existovat život. Teoreticky, pochopitelně. Na žádné jsme nebyli, žádnou jsme pořádně neviděli. Planety samy o sobě jsou prťavé a tmavé a i nejlepší teleskopy mají problém je zpozorovat i když obíhají kolem jasné hvězdy, natož když se jejich temnota ztrácí na pozadí větší temnoty vesmíru.

Ale ani to není všechno. Teoreticky se na nich může vyvinout inteligentní život. Bez mateřské hvězdy má taková planeta jen zanedbatelný zdroj tepla z rozpadajících se radioizotopů v jádře, zlomek toho, co máme k dispozici na Zemi, ale i to může stačit. Na povrchu oceánů se utvoří kilometry silná vrstva ledu pod níž může existovat tekoucí voda živená teplem jádra a i bez vnějšího světla v takovém prostředí může vzniknout život. Známe organismy, které žijí v temnotě oceánů okolo sopečných průduchů, takže to není úplně nemyslitelné.

Pokud v tomto prostředí vznikne inteligentní život, bude se nacházet v nemožné situaci – odstíněn krunýřem ledu nebude vědět, že vesmír existuje a bude věřit, že jejich vodní království je všechno, co existuje, a co víc – nebudou mít žádnou možnost ze svého vězení uprchnout, nebo jen nahlédnou ven. Bez slunce nemají žádné rostliny, které by dokázaly uschovat energii, žádné dřevo, uhlí, oheň, nic. Žádný průmysl, žádná věda.

Jejich svět, pokud existuje, musí být natolik odlišný od všeho, co si jen dokážeme představit. Možná přece jen může existovat jistá cesta technologického rozvoje zcela mimo naši fantazii, která se bez zdroje chemické energie bude podobat dlouhé a pomalé evoluci a řízené modifikaci ostatních organismů s tím, že ekvivalent jedné dekády pokroku na zemi, bude trvat desítky milionů let v temnotě.

Přemýšlel jsem o tom jednou hluboko v noci u ohně, když jsem zíral do hvězd, ale přesto jsem si nedokázal představit způsob, jak uniknout věčnému vězení bez vnější energie. Taková civilizace bude plout kosmem, dokud se jádro jejich temné planety neochladí, a pak skončí navěky zmrazeni na dně oceánu ledu.


Tohle by mohl být možná zajímavý motiv povídky – sonda cestou na alfa Centauri přistane na temné planetě, provede průzkum ledu, provrtá se jím do oceánu a tam objeví inteligentní život. Pro ně budeme jako bohové, kteří sestoupili z nebes a ukázali jim vesmír takový, jaký ve skutečnosti je.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz