k47.cz
mastodon twitter RSS
bandcamp explorer
««« »»»

Plně prediktivní sociální síť pro dobu post-autonomie

— k47

Algoritmická timeline má určité problémy, už jsem o tom psal, psali o tom jiní, všichni to víme, mnoho lidí – koncových uživatelů – s algoritmickým přístupem nesouhlasí, ale jejich hlasy nic neznamenají, oni nejsou zákazníky, oni jsou produktem. Pokud je algo-timeline výhodnější pro provozovatele služby & pomáhá maximalizovat příjmy z reklamy (i za cenu manipulace s publikem), tak algo-timeline zůstane.

Teď nemá smysl protestovat, ekonomická nezbytnost se postará, že dokud tyto internetové služby budeme používat, musíme pochodovat podle cizího rytmu1 . Místo toho je teď načase přemýšlet, jak by mohla vypadat sociální síť, která myšlenku algo-timeline dotáhne do logického důsledku.

Jedna věc je jistá: Nebudou v ní žádné explicitní interakce nebo projevy zájmu. Žádné lajkování, sledování, subscribe tlačítko, nic takového, žádný seznam přátel, kontaktů, odebíraných video kanálů, blogů, feedů, nic na ten způsob. Všechny interakce budou implicitní.

Pokud tyto funkce budou přítomny, půjde jen o placebo funkcionalitu na kterou nebude brán zřetel. Stejně jako je to dnes (více méně) na youtube, kde subscribe neznamená, že chci vidět všechno, co daný uživatel nahraje, ale že mi youtube ukáže jen ta videa, která maximalizují příjmy z reklamy.

Implicitní interakce budou alfou a omegou. Po prvním přihlášení si mě síť spáruje s existujícími informacemi, které o mně již má (buď prostřednictvím existujících členů (jako stínové účty facebooku), nebo z externích zdrojů/webu). Představte si, že nějaký můj kontakt obětuje svůj seznam telefonních čísel nebo emailových kontaktů. Pokud se v tomto seznamu dat vyskytnu, soc-net si pro mě vytvoří záznam a začne ho plnit a párovat s dalšími dostupnými informacemi. Když se pak do této sítě přihlásím nějakým z kompromitovaných kontaktů, přijdu do prostředí, které je již připravené, aby mohlo maximalizovat & zužitkovat můj engagement. Nemusím dělat žádnou explicitní akci, nemusím (nebo nemůžu) o nic projevit zájem. Informace (relevantní nebo aspoň užitečné pro onen soc-net) jsou mi automaticky servírovány. Nejsou třeba lajky nebo jiné proxy ukazatele zájmu, stačí měřit dobu po kterou daný příspěvek konzumuji. To je skutečná metrika engagementu. Lajk je nepřesná míra pokřivená společenskými konvencemi, osobními ambicemi a aspiracemi. Uživatel může ve velkém hltat absolutní odpad, ale chce vysílat určité morální poselství nebo se zapojit do sociálních tanců (automaticky lajkuje příspěvky známých, aby vypadal přátelsky, a například ekologicky pozitivní zprávy, protože věří, že je to důležité i když většinu času sleduje břečku). Lajky stojí v cestě plně automatizované sociální síti, která samočinně krmí své pasivní diváky přesně vybraným krmivem, které složením a nutriční hodnotou připomíná kokain, a proto musí pryč. Nejsou užitečné.

Nebo možná naopak. Budou zachovány, ale budou implicitní. Uživatel nemůže jednoduše lajknout, aby splnil společenskou obligaci, a jít pryč, ale musí si lajk zasloužit. Systém udělí lajk jen když danému příspěvku skutečně věnuje čas a úsilí. To by bylo perfektní ve své perverznosti—musím si všechno odpracovat podle pravidel, které nastavil nějaký uměle inteligentní paternalistický program. Perverzní je na tom hlavně to, jak zneužívá své diváky a zachází s nimi jako s poddanými, jako s nerovnými, kteří se musí submisivně zavděčit, aby byli bráni vážně. Takový parazitické soc-net zneužije společenské obligace a gamifikuje je na pouhý rituál engagementu.

Je otázka jaké množství špatného, manipulativního, krutého a dehumanizujícího chování uživatelé snesou; jak moc se nechají týrat algoritmy, které zneužívají jejich podstatu společenského stvoření, která prahnou po kontaktu s druhým.

Co se mě týká, věřím jen v to nejhorší. Reforma současných systémů dosáhne přinejlepším jen změny fasády, ale jinak se nic zásadního nezmění. Cokoli má pro nás budoucnost přichystané, dostaneme. By co víc, přesně tohle si za své hříchy zasloužíme.

Je to jako v Blaise Bailey Finnegan III od GY!BE:

Interviewer: Do you think things are gonna get better before they get worse?

Blaise Bailey Finnegan III: No way. Things are just gonna get worse and keep on getting worse.

Nevěřím v budoucnost & doufám, že konec světa přijde pokud možno co nejdříve.


  1. Fediverse?
píše k47, ascii@k47.cz