k47.cz
mastodon twitter RSS
bandcamp explorer
««« »»»

Adam a Eva

13. 12. 2018 — k47

Adam a Eva skutečně existovali. Ne ti bibličtí, pochopitelně, jen evoluční prarodiče našeho druhu.

Díky podivnostem genetiky se geny chromozomu Y beze změny a rekombinace předávají přímo z otce na syna a geny mitochondrií z matky na dceru. Jen muži mají chromozom Y, ten při reprodukci nemá samičí protějšek, se kterým by se rekombinoval a je tedy předán verbatim, jen vzácně projde mutací. Pokud jste muž, váš bratr má identický chromozom Y, stejně tak jeho syn. Podobně na tom jsou mitochondrie – součásti buněk, které v prehistorických dobách před vznikem složitých organismů, žily samostatně, ale postupně se dostávaly do symbiotickém vztahu s jinými buňkami a poskytovaly jim své služby. Výsledek byl něco jako současné San Marino – jakoby nezávislé, ale přesto zcela včleněné do italské reality – mitochondrie fungují jakou součást našich buněk, ale uchovávají si vlastní DNA a ta je při reprodukci předána z matky na potomka, zcela bez zásahu otcovské DNA. Tohle znamená, že existují dva indikátory, které jsou beze změny (kromě náhodných mutací) předávány na následující generace a poskytují tak mocné nástroje pro sledování šíření a rozmnožování lidské rasy. S jejich pomocí je možné vystopovat, že 0.5% všech lidí a 8% populace Asie má jednoho otce – Čingischána. Když zajdeme hlouběji do časů před historií, desítky a stovky tisíc let, dostaneme se k jednomu muži a jedné ženě – příslovečnému Adamovi chromozomu Ymitochondriální Evě. Všichni žijící muži zdědili své chromozomy Y od Adama a ženy dostaly geny mitochondrií od Evy.

Pochopitelně nebyli jediní dva žijící lidé, už vůbec ne první lidé a nejspíš se minuly o tisíce let. Představují jen úzká hrdla genetické proliferace. Spojení s biblickými postavami je symbolické, vědci si jen vypůjčili existující memy pevně zakořeněné v naší kultuře a podvědomí, není v tom nic víc. Stejně jako Higgsův boson, přezdívaný božská částice, nejde o vindikaci biblických mýtů.

Jde o další pozoruhodný fakt, který ukazuje, že jsme všichni bratři a sestry, není mezi námi velký rozdíl, každý z nás svázán genetickým dědictvím jako děti hvězdného prachu.


+1: Paternal mtDNA transmission

píše k47, ascii@k47.cz